CRONOLOGIA EVENIMENTELOR
08
1856, 18/30 Martie

Se semnează Tratatul de pace de la Paris, care pune capăt Războiului
Crimeii (1853 – 1856). Printre prevederile tratatului se află și câteva referitoare la
Principatele Române: înlăturarea protectoratului rusesc, menținerea suzeranității otomane și
trecerea lor sub garanția marilor puteri europene (Franța, Anglia, Austria, Rusia, Turcia,
Prusia și Regatul Sardiniei).

08
7/19 August, 1858

Convenția de la Paris stabilește viitorul statut politic, social și
administrativ al Principatelor: cele două țări vor purta numele de Principatele Unite ale
Moldovei și Țării Românești, fiecare cu domn, guvern și adunare legiuitoare proprie, dar cu o
Comisie Centrală pentru alcătuirea legilor de interes comun și o Curte de Casație comună,
ambele cu sediul la Focșani.

08
1859, 5/17 Ianuarie

Adunarea Electivă a Moldovei îl alege în unanimitate ca domn pe
colonelul Alexandru Ioan Cuza.

08
24 Ianuarie / 5 Februarie, 1859

Adunarea Electivă a Țării Românești se pronunță pentru
alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza, realizând astfel unirea de fapt a celor două
Principate.

08
1862, 22 Ianuarie / 3 Februarie

Formarea primului guvern unitar al României, condus de
Barbu Catargiu.

08
10/22 Mai, 1866

Prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen este proclamat domnitor al
României sub numele de Carol I.

08
1877, 9/21 Mai

Sesiunea extraordinară a Adunării Deputaților, care proclamă independența
de stat a României.

08
19 Februarie / 3 Martie, 1878

Tratatul de pace ruso-turc de la San Stefano stipula
recunoașterea independenței României.

08
1878, 8/20 Octombrie

Dobrogea și Delta Dunării intră oficial în componența României,
după ce în prin Congresul de la Berlin (1/13 iunie / 1/13 iulie) se recunoștea dreptul României
asupra acestor teritorii.

08
14/26 Martie, 1881

Parlamentul votează transformarea României în regat

08
1881, 10/22 Mai

Carol I este încoronat rege.

08
16/29 Iulie – 28 Iulie / 10 August, 1913

Conferința de pace de la București, prin care se
încheie cel de-al doilea război balcanic, consfințește trecerea Cadrilaterului (județele
Durostor și Caliacra din sudul Dobrogei) în componența României.

08
1918, 27 Martie / 9 Aprilie

Sfatul Țării de la Chișinău hotărăște unirea Basarabiei cu
România.

08
15/28 Noiembrie, 1918

Consiliul Național Român de la Cernăuți hotărăște unirea
Bucovinei cu România.

08
1918, 18 Noiembrie / 1 Decembrie

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia hotărăște
unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România.